• Alt på lager og hurtig levering
  • Europas største showroom på 6200 m²
  • Kørende mekaniker kun 545,- i timen

Hydraulisk gylleomrører fra Avant Danmark til minilæsser.

Hydraulisk gylleomrører fra Avant Danmark sikrer flow under spalterne

Hydraulisk gylleomrører fra Avant Danmark sikrer flow under spalterne

Endnu en gang resulterer Avant Danmarks dialog med kunderne i et nyt redskab til de grønne maskiner: en gylleomrører, der drives af Avant Staldkattens hydraulik.

Sand i sengebåsene er et populært valg. Det er godt for køernes velbefindende, deres ydeevne og dermed økonomien. Men der er også udfordringer. Har man spalter i stalden, oplever mange landmænd, at kanalerne under spalterne sander til. Sandet bundfælder sig og gyllen løber som en bæk, der bliver smallere og smallere. Til sidst stoppes gennemstrømningen helt og man er nødt til at flytte spalterne for at grave sandet væk - en dyr og tidskrævende løsning. 

Lad minilæsseren gøre arbejdet for dig

Problemet kan afhjælpes med den nye hydrauliske gylleomrører. Jørgen Jensen fra Avant Danmark fortæller: ”Gylleomrøreren monteres nemt på Avant minilæsseren og drives af dennes redskabshydraulik. Nu kan man køre omkring i stalden og punktomrøre de steder, hvor sandet er begyndt at bundfælde sig. Man slipper for det hårde arbejde med at flytte rundt på udstyret, som ved manuelle omrørere, og der er ingen lange ledninger, som dyrene kan træde eller gnaske i.” Omrøring af gyllen har desuden den gavnlige sideeffekt, at flueyngel i flydelaget reduceres af den mekaniske påvirkning.

Ikke kun til sand 

Jørgen Jensen fortæller videre, at gylleomrøreren naturligvis kan bruges i alle stalde med spalter, det er ikke kun sand, der giver problemer. ”Halmholdig gylle kan også forårsage tilstopninger og hvis det hele pludselig står stille under spalterne, så man er nødt til at fjerne gulvet for at grave ud, bliver det en halvdyr historie. Den hydrauliske gylleomrører sænkes bare ned i spalteåbningen – den kan gå i åbninger helt ned til 30 mm – og løsner hurtigt ophobningerne, uden at man skal flytte på spalter eller staldens dyr.”

Dansk produceret

Gylleomrøreren er udviklet i samarbejde med danske landmænd og produceret i Danmark. Den føjer sig til en lange liste af danske specialredskaber, som hjælper især mælkeproducenter i hverdagen. For eksempel strømaskine med båndudkast, der distribuerer sand eller andet sengebåsmateriale og sengebåslufter, der jævner og vedligeholder materialelaget.